Imajući u vidu da je zaštita Vaših ličnih podataka naš prioritet, molimo Vas da pažljivo pročitate ovo obaveštenje

Sajt amazonskooko.co.rs, kao rukovalac, određuje svrhu i način obrade podataka o ličnosti, a Vašu privatnost štitimo tako što podatke o ličnosti obrađujemo poštujući propise o zaštiti podataka o ličnosti.

Važna informacija

Ponekad obrađujemo i sakupljamo lične podatke U obavezi smo da vas pitamo da li ste saglasni. Ukoliko niste, nažalost nećemo biti u mogućnosti da ispunimo zahteve koje podnesete putem sajta. Ukoliko ste saglasni, koristićemo vaše podatke ISKLJUČIVO u cilju ispunjavanja vašeg zahteva, ili daljih kontakata sa nama u budućnosti (uvek u saglasnosti sa politikom privatnosti ispod).


Politika privatnosti

Poštujemo privatnost svake osobe koja posećuje njegovu Internet stranicu i svi podaci o će biti upotrebljeni da se najpre izvrše usluge koje zahtevate, i potom poboljša način na koji kao kompanija pružamo usluge. Ovo postižemo time što na odgovarajući način koristimo informacije.

Ovi podaci neće biti dostupni nijednoj osobi van naše kompanije. Koristiće se u skladu sa odgovarajućim pravnim odredbama o zaštiti podataka. Koristiće se isključivo u marketinške svrhe za naše proizvode i usluge.

Kao pojedinac imate pravo da saznate koji podatak o vama posedujemo i promenite ga ukoliko je neophodno; takođe imate pravo da se protivite daljem uzimanju podataka i njihovoj upotrebi. Preduzećemo sve mere kako bi ispunili vaše zahteve.

Pokušavamo da vam što je više moguće omogućimo da imate kontrolu nad svojim podacima. U principu, možete da posetite sajt, a da nam ne kažete ko ste, ili otkrivate bilo koji podatak o sebi. Međutim, ponekad, su nam potrebni vaši podaci, kao što su ime i adresa. Namera nam je da vas obavestimo, pre nego uzmemo vaše podatke na Internetu.

Čak i pre registracije, tražićemo anonimne informacije o tome na koji ste način koristili Internet stranicu. Ovo je uobičajena standardna procedura za sve stranice na Internetu. Podaci koji se traže ne otkrivaju vaš identitet, ali mogu da nam budu od pomoći u marketinške svrhe ili da poboljšamo usluge koje nudimo.

Ukoliko odlučite da nam preko sajta date podatke koji su nam potrebni -- kako bismo bili u kontaktu ili stekli pravo na popust, na primer – cilj nam je da vas obavestimo kako ćemo koristiti takve podatke. Ukoliko nam kažete da ne želite da upotrebimo ovaj podatak da bi vas kontaktirali u budućnosti, poštovaćemo vaše zahteve.

Na sajtu mogu da se traže vaši podaci na nekoliko načina; bilo direktno tražeći ih od vas (kao u formularu za registraciju)

Mi ćemo čuvati ove podatke na sigurnom i zaštićenom mestu onoliko dugo koliko smatra da će nam pomoći da razumemo kako možemo da vam bolje budemo na usluzi i poštujemo vaše želje. Zakon može da nas obavezuje da ove podatke čuvamo određeni vremenski period.

Podaci su nam potrebni kako bi nam pomogli da unapredimo pružanje usluga kupcima; želimo da na jednostavan način prilagodimo naše proizvode i usluge vašim praktičnim potrebama.

Ova politika se odnosi na Internet strane koje su napravljene za individulanu upotrebu klijenata i kompanije.

Zaštita privatnosti dece je veoma bitna. Iz tog razloga, nikada ne tražimo ili zadržavamo podatke sa naše Internet stranice onih za koje znamo da imaju manje od 13 godina.

Internet nije siguran sistem i uvek treba da budete oprezni u vezi sa podacima koje otkrivate dok ste onlajn. Lične podatke koje Internet stranice se čuvaju na sigurnom mestu, koje nije dostupno javnosti.

Prava u vezi s prikupljanjem i obradom podataka o ličnosti

Ukoliko smatrate da je sajt amazonskooko.co.rs obradom Vaših podataka o ličnosti prekršila zakonske i druge propise u vezi sa zaštitom ličnih podataka, molimo da se, u vezi sa navedenim, obratite na sledeći E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Koliko dugo čuvamo podatke o ličnosti

Podatke o ličnosti sajt amazonskooko.co.rs čuva onoliko dugo koliko je potrebno za ostvarenje svrhe radi koje ih obrađujemo. Kriterijum na osnovu kojeg se određuje period čuvanja podataka o ličnosti jeste svrha njihovog prikupljanja, trajanje ugovora o osiguranju, zastarelost potraživanja propisana zakonom ili tačno određena odredba zakona ili drugog propisa koja nas obavezuje da određene podatke čuvamo tačno određeno vreme.

O NAMA

Najlepši deo našeg posla je trenutak kada nam se jave zadovoljni korisnici i osećaj da smo doprineli igradnji vitke linije i boljeg zdravlja naših potrošača.

Olympic
Vuka Karadžića broj 6
18400 Prokuplje
Telefoni: +381 (0)60 0 326 888

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.